Till vänster: 1?-20 (Motsvarande amerikanska F-12)

Till höger: 1?/2-10 (Motsvarande amerikanska VG-8)[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]