Till vänster: 2-05 (Motsvarande amerikanska G-4)

Till höger: 3-03 (Motsvarande amerikanska AG-3)[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]