Svenska medaljer

Vasaätten (1560-1654)

[1998-10-12]
En av Sveriges första medaljer!
De äldsta svenska medaljerna anses vara tillkomna omkring år 1560. Dessa består å ena sidan av de fyra medaljer (Hildebrand nr 10-13) som lär ha utdelats vid Gustav Vasas begravning den 21 december 1560 och å andra sidan av en ensidig medalj (Hild. 12) över Erik XIV.


Utländska medaljer

[1998-10-10]
Pisanello - medaljkonstens förste mästare!
Den italienske renässanskonstnären Antonio Pisano, mera känd som Pisanello föddes troligen samma år som hans far dog, nämligen 1395. Kort före sekelskiftet 1400 gifte hans mor om sig och familjen flyttade till Verona.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]