En medalj är ett myntliknande föremål - utan att vara betalningsmedel - som har till huvudsaklig uppgift att betraktas. Skådepenning är ett äldre ord för medalj. Den förste store medaljkonstnären hette Antonio Pisano, men brukar kallas Pisanello. Han var egentligen målare i renässansens Italien, men av någon anledning kom han att i 40-årsåldern börja ägna sig åt medaljkonsten. Hans första medalj ägnas den byzantinske kejsaren Johannes VIII och är troligen utförd 1438 i Ferrara (alternativt 1439 i Florens). Pisanellos medaljer är signerade OPVS PISANI PICTORIS ("målaren Pisanos verk") och är alla av förhållandevis stort format (67-110 mm). Samtliga är gjutna med s.k. cire perdue-teknik (förlorad form) i brons eller bly och har ofta försetts med ett litet hål upptill för montering. Originalexemplar är ytterligt sällsynta och förekommer knappast till försäljning. Avgjutningar förekommer, men kan lätt skiljas från originalgjutningarna genom att en avgjutning alltid blir en aning mindre än originalet. Ju mindre (och detaljfattigare) exemplar desto senare avgjutning.
I samband med Gustav Vasas begravning 1560 kom medaljen till Sverige. Konstnären hette Willem Boy (1520-1592) och hade sin ateljé i Mechelen i södra delen av Nederländerna. Dessa de första svenska medaljerna hade kanske större likheter med eleganta guldsmedsarbeten än med de traditionella konstmedaljerna och syftet var också att dela ut dem som gåvor - ofta infattade och avsedda att bäras i kedjor. Den förste infödde svensk som ägnade sig åt medaljkonsten var Arvid Karlsteen (1647-1718). Han har kallats "den svenska medaljkonstens fader" och utförde sina första medaljer i början av 1670-talet. Ett decennium senare reformerade han hela den svenska myntserien, som då fick en enhetlig och betydligt konstnärligare utformning - delvis i syfte att eliminera falskmynt. Karlsteen har kanske lite oförtjänt kommit i skuggan av den store schweiziske gravören Johan Carl Hedlinger (1691-1771). Mycket beroende på att man jämfört en gammal och sjuk Karlsteen med en ung och vital Hedlinger vid tiden för "tronskiftet" 1718. En föga rättvis jämförelse.
Genom åren har en lång rad olika medaljkonstnärer varit verksamma i eller för Sverige och därmed givit sitt bidrag till den svenska konsthistorien. Att följa olika konstnärsstilar genom den drygt 400-åriga svenska traditionen är ett mycket spännande studium - och samlarområde! Man kan t.ex. samla ihop medaljer från ett femtiotal olika konstnärer - eller koncentrera sig på en eller några. Man kan välja någon känd person och samla olika konstnärers medaljer över denne. Eller varför inte bara samla på medaljer som man tycker är vackra. Tack vare att smaken är olika blir samlingen personlig. För den konsthistoriskt intresserade kan det ju också vara trevligt att veta att medaljerna i dag tillhör ett lite bortglömt område och att de generella prisnivåerna för tillfället är högst överkomliga.
Mynttidningen

Myntbutiken

MyntauktionenNumismatiskt innehåll
SVENSKA MEDALJER
Kungliga - utförda i sin samtid
Kungliga - minnesmedaljer
Andra anledningar/händelser
Personmedaljer
Moderna konstmedaljer
UTLÄNDSKA MEDALJER[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]