Myntet uppfanns av kung Krösus föregångare i Lydien omkring 650 f.Kr. - d.v.s. för drygt 2.600 år sedan. På 200-talet e.Kr kom de första mynten till Sverige. Men dessa var inte svenska - de var romerska denarer av gott silver som därför gärna togs emot - även i Sverige. Det dröjde ända till år 995 innan Sverige fick "egna" mynt - silverpenningar - slagna efter engelsk förebild. Detta skedde i Sigtuna under Olof Skötkonungs regering.
Man brukar definiera ett mynt som: ett metallstycke försett med en stämpel som anger vem som är ansvarig för vikt och halt (värdemynt) - eller åsatt värde (kreditmynt). Trots att kreditmynt är en ganska ny företeelse i västvärlden, har vi i dag i stor utsträckning redan glömt av vad värdemynt innebär. Dagens pengar har sitt värde endast i Riksbankens garanti och vårt accepterande av denna garanti - inte som förr i ett reellt metallvärde. Under de 2.500 första åren av myntets historia var metallinnehållet det absolut viktigaste. Mynt av gott silver blev populära (även om de var utländska) - underhaltiga mynt undveks (även om de var nationella). Värdemyntsystemet var i högsta grad internationellt och den ökande handeln spred mynten över världen - ibland långt ifrån deras ursprungsland.
Det faktum att mynt funnits i 2.600 år och över hela världen betyder naturligtvis att ämnet (numismatik) är enormt stort. Men också fantastiskt spännande och lärorikt. Oavsett vilken period av historien (konstens, religionens, handelns etc. etc.) man är intresserad av - så finns det sannolikt bevarade mynt! Är man road av resor och geografi finns det knappast någon plats på jorden som inte använt mynt eller andra betalningsmedel. Har du ett intresse? Utvidga det genom myntens värld! Myntsamlande är kanske världens äldsta hobby - och allt fler upptäcker dess tjusning!
Mynttidningen

Myntbutiken

MyntauktionenNumismatiskt innehåll
ANTIKA MYNT
Grekiska mynt
Romerska mynt
Byzantinska mynt
SVENSKA MYNT
Utländska mynttyper som cirkulerat i Sverige
Vikingatid-Medeltid (995-1520)
Vasaätten (1521-1654)
Gustav Vasa (1521-1560)
Erik XIV (1560-1568)
Johan III (1568-1592)
Sigismund (1592-1599)
Karl IX (1599-1611)
Gustav II Adolf (1611-1632)
Kristina (1632-1654)
Karolinerna (1654-1718)
Karl X Gustav (1654-1660)
Karl XI (1660-1697)
Karl XII (1697-1718)
Frihetstiden (1718-1818)
Ulrika Eleonora (1718-1720)
Fredrik I (1720-1751)
Adolf Fredrik (1751-1771)
Gustav III (1771-1792)
Gustav IV Adolf (1792-1809)
Karl XIII (1809-1818)
Bernadotterna (1818-
Karl XIV Johan (1818-1844)
Oskar I (1844-1859)
Karl XV (1859-1872)
Oskar II (1872-1907)
Gustav V (1907-1950)
Gustav VI Adolf (1950-1973)
Carl XVI Gustaf (1973-
Kronmyntperioden (1873-
UTLÄNDSKA MYNT
Europa
Asien
Nordamerika
Sydamerika
Afrika
Australien[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]