Antika mynt

Grekiska mynt

[1998-10-10]
Redan de gamla grekerna
Om du är intresserad av klassisk konst, historia eller geografi kanske grekiska mynt kan vara ett samlarområde för dig...? Att samla grekiska mynt behöver varken vara så komplicerat eller så dyrbart som man kanske föreställer sig! - Men visst kan det också vara mycket exklusivt!


Romerska mynt

[1998-10-10]
Romarriket
Enligt legenden grundades Rom av Romulus år 753 f.Kr. I närmare 250 år styrdes Rom av kungar - de första var etrusker. År 509 f.Kr. blev Rom en republik, där senaten hade makten. Under denna period utökades det Romerska riket till att omfatta hela den italienska halvön. Genom segern över Kartago i de s.k. puniska krigen 264-146 f.Kr. blev romarna hela Medelhavets härskare.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]