Till vänster: 01-80 (Motsvarande amerikanska AU-55)

Till höger: 1+-60 (Motsvarande amerikanska EF-40)[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]