Till vänster: 1+-60 (Motsvarande amerikanska EF-40)

Till höger: 1-40 (Motsvarande amerikanska VF-20)[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]