Till vänster: 1-40 (Motsvarande amerikanska VF-20)

Till höger: 1/1?-30 (Motsvarande amerikanska F-VF)[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]