Samtida förfalskningar

[1998-10-21]
Ahlströms tar bort äkthets-garantin!??
Ahlströms auktionskatalog nr 58 har utkommit och de många fina mynten till trots är det kanske de nya auktionsvillkoren som väcker störst uppmärksamhet. Av dessa framgår nämligen att man inte längre garanterar varesig äkthet eller kvalitet på utbjudna mynt!?? Detta är högst anmärkningsvärt, då andra aktiva aktörer på marknaden istället förbättrar sina garantier!

[1998-10-10]
Falsk eller äkta?
När det gäller värdefulla saker finns alltid en risk för förfalskningar och kopior. Så länge det funnits mynt har det också funnits förfalskningar - s.k. samtida förfalskningar, d.v.s. sådana som tillverkats i syfte att cirkulera som betalningsmedel.


Gamla samlarkopior & fantasimynt

[1998-10-21]
Ahlströms tar bort äkthets-garantin!??
Ahlströms auktionskatalog nr 58 har utkommit och de många fina mynten till trots är det kanske de nya auktionsvillkoren som väcker störst uppmärksamhet. Av dessa framgår nämligen att man inte längre garanterar varesig äkthet eller kvalitet på utbjudna mynt!?? Detta är högst anmärkningsvärt, då andra aktiva aktörer på marknaden istället förbättrar sina garantier!

[1998-10-10]
Falsk eller äkta?
När det gäller värdefulla saker finns alltid en risk för förfalskningar och kopior. Så länge det funnits mynt har det också funnits förfalskningar - s.k. samtida förfalskningar, d.v.s. sådana som tillverkats i syfte att cirkulera som betalningsmedel.


 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]