Till vänster: 1?/2-10 (Motsvarande amerikanska VG-8)

Till höger: 2-05 (Motsvarande amerikanska G-4)[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]