Kvalitetsbedömning - en svår konst
Att lära sig kvalitetbedömning är inte gjort i en hast. Det tar lång tid att utveckla ett skarpt öga för denna ädla konst. Men det är inte desto mindre en kunskap som är nödvändig att behärska. Den som köper ett överklassat mynt kan göra en dålig affär, medan den som köper ett underklassat dito kan göra en bra. Kvalitetsbedöming är nämligen ingen exakt vetenskap - även om man numera gör mer och mer för att försöka få den till just det.
Redan i december 1994 lanserade Mynttidningen ett förslag till en förnyad och förbättrad kvalitetsskala. Denna är en utveckling av den traditionella, men lite knepiga, appelgrenska skalan från 1910-talet. I och med att denna är så inrotad i de nordiska länderna, vore det dumt att försöka införa en helt ny skala. SNF gjorde ett försök med en tiogradig skala i början av 1970-talet, men den fick aldrig något egentligt genomslag. Den mest utvecklade skalan finns - naturligtvis - i USA. Där finns världens största myntmarknad och denna har framtvingat en noggrannare bedömning - speciellt för de ocirkulerade mynten. När dagens mynt lämnar banken är de ju som bekant ytterligt sällan perfekta (i myntsamlarens ögon), utan p.g.a. sortering, transport etc. nästan alltid behäftade med mer eller mindre markanta hanteringsmärken. För finsmakaren inom myntsamleriet är det just det perfekta, utopiska exemplaret som hägrar. Ett exemplar utan minsta lilla kontaktmärke. Ett sådant mynt är - om det har lite ålder - extremt sällsynt och naturligtvis mycket eftertraktat - och därmed också kostbart. Priserna styrs ju alltid av tillgång och efterfrågan. Liten tillgång och stor efterfrågan betyder högt värde.
Mynttidningens nya kvalitetsskala är en kombination av de tre nämnda - Appelgrens, SNF:s och den förfinade amerikanska 70-gradiga skalan. För att göra det enkelt och underlätta för användare av olika skalor samt dessutom göra klassningen en smula mer begriplig för gemene man, har vi satt ytterligheterna - perfekt och nästan oidentifierbart - till 100 respektive 1. Ett "100%-igt mynt" är lätt att föreställa sig - motsatsen likaså. Dessa mynt - i mån av att de finns - är inga problem att klassa! Det är alla mynt däremellan som innebär svårigheter. Små skillnader i kvalitet - kan innebära stora skillnader i värde. Mynthandeln.com har ställt samman en liten "kvalitetsbedömningslektion" där du kan jämföra olika intilliggande kvalitéer. Vill du studera skillnaderna mellan kvalitet "1+-60" och "1-40" klickar du bara på jämför-ikonen däremellan osv.

 


01/0-90
 
01-80
 
1+-60
 
1-40
 
1/1?-30
 
1?-20
 
1?/2-10
 
2-05
 
3-03
0-100 Absolut perfekt ex. MS-70
01/0-97 MS-67
01/0-95 Praktex. MS-65
01/0-93 MS-63
01/0-90 Ocirkulerat ex. MS-60
01-85 AU-58
01-80 Mycket vackert ex. AU-55
1+/01-70 AU-50
1+-60 Vackert ex. EF-40
1/1+-50 VF-EF-30
1-40 Fullgott ex. VF-20
1/1?-30 F-VF
1?-20 Nästan fullgott ex. F-12
1?/2-10 VG-8
2-05 Hårt slitet ex. G-4
3-03 Blankslitet ex. AG-3[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]